Camp Sevilla

Hästhagen-Österängarna- Hedsåsängarna –  kärt barn har många namn!

Området som ligget ca 4 km ifrån Rättviks centrum har en unik och vacker karaktär. En djup Isälvsravin rinner igenom landskapet, säkert ett floddelta med havsbotten efter det kända Meteoritnedslaget för ca: 380 milj. år sedan. Platsen ligger i kanten av Siljansringen och är geologiskt intressant och det finns gamla gruvhål på Hedsåsberget ovanför.  (Även intressant i modern prospektering)

Framförallt är det lite annorlunda i karaktär:  Man ser inte Siljan normalt mer än vackert från toppen på Hedsåsberget men istället ser vi lång österut när vi blickar bort emot Boda Kyrkby, Gärdsjöbygden, sjön Ljugaren och längst bort ända till Hälsingland vid klart väder. M.a.o. en annorlunda Siljansvy!

Eftersom Hästhagen ligger i nordost är det alltid mycket snö vintertid och faunan är också speciell. Här kan du njuta av friden ty det finns inga mer byggnader runtomkring, mer än Camp Sevilla, ingen ström eller moderniteter.
Det är nära till Vandringleder – ja Hästhagsstigen går ju rakt över gården och den länkar till både Siljansleden och Tre Toppar.  Vintertid nära till skidspår och skareåkning på Drafsmyrarna! Men ändå …… nära att ta sig till Rättvik med dess butiker och matställen om den andan faller på eller behovet finns.