Affärsidén

Grundtesen för Trapperservice® bygger på lokalt förankrade människor, som är en tillgång för bygden och besöksnäringen. Med kunskap och kännedom om natur, kultur, historia och traditioner. Och kanske även med sin dialekt.

Vår verksamhet finns här på landsbygden och hela ”projektet” Trapperservice® är ett jobbskaparprojekt (dock är vi ett företag) på denna landsbygd. ”Vi leder dina spår på stigen”.

För att överleva på landbygd så krävs ”diversifiering” dvs. flera strängar på lyran. (lika som dagens för bonde).

Därför tror vi att som Trapperservice®-guide och arrangör, så är vi även de bästa ”vaktmästarna” i naturreservatet, längs vandringsleden eller på sjön. Vi städar, rustar och bevakar naturens välbefinnande.
Men vårt arbete tar inte slut där! Per automatik läs vi oss mer om kalkbrottet, forsen och fiskarna i ån eller fornminnet. Sen går vi hem och marknadsför/säljer det, så att besöksmålen blir tillgängliga för fler. Kunskapen sprids till gästerna och boendeanläggningar erhåller gästnätter. Så blir vi både vaktmästare, marknadsförare och aktivitetsarrangör på samma gång!
Vi kallar det ”Från röjsåg till fiol” eller om man så vill ”franchise i lingonriset”

Trapperservice®-tanken passar överallt! Vill du vara med eller ställa frågor så välkomna att höra av dig/er!