On Demand (På beställning)

Vi jobbar oftast med ”On demand” dvs Aktiviteter ”närsomhelst” och på beställning.

Inom besöksnäringen så förkastar man ordet ”skräddarsytt” men efter 20 års erfarenhet vet vi – ingen grupp är den andra lik. Bl.a. har vi ju olika årstider och väderförutsättningar. Är ni på plats så måste det alltid finnas reservaktiviteter och alternativ, att få goda minnen ifrån resan till Dalarna, oavsett årstid!
Detta börjar med en bra planering och i samtal tillsammans! (Hävdar vi!)

Tanken är att ni ska kunna utföra alla våra nämnda aktiviteter när det passar er! Och att det är ni som bestämmer tidpunkt och budget!
Dilemmat kan vara att det måste skapas en grupp med visst minimiantal – så det är upp till dig/er att skapa en grupp.

Det bästa sätter är  alltid att ringa och diskutera, Ibland är vi med och skapar en erforderlig grupp. (Ex.vis vid vandringar av olika slag, krogvandringen, Bäversafarin m.fl. )  Kanske har vi har fler grupper på G i samma upplevelse. RING så hittar vi en lösning.

070 -581 29 92