On Demand (På beställning)

Från och med sommaren 2016 så lanserar vi ”On demand” dvs Aktiviteter ”närsomhelst” på beställning.

Tanken är att ni ska kunna utföra alla våra nämnda aktiviteter när det passar er! Istället för att vi bestämmer tidpunkt!
Dilemmat kanske kan vara att vi måste ha en grupp med minimiantal – så det rä upp till dig/er att skapa gruppen.
På länken nedan så ser ni en ”lathund” med vad saker kostar och hur ett förslag på minimigrupp ser ut.

OBS! Du/ni kan alltid ringa och höra om vi har nån grupp på G eller hur vi kan lösa er upplevelse. RING vi har alltid en lösning.
070 -581 29 92

Lathund ”On demand”.    (Vi hjälper dig att förstå den eller att beräkna en offert för just din grupp och önskemål)