Om oss

Trapperservice® är ett Eventbolag  som arrangerar upplevelser kring natur, kultur och tradition vid Siljan och runt om i Dalarna. Ofta med av lokala entreprenörer,artister och förmågor som underleverantörer, i  alltid skräddarsydda paket berodende på kund, omfång och årstid. 
Vi startade redan år 2000 som arrangör av konferensupplevelser men har alltmer blivit ett mer renodlat Outdoor aktivitets-bolag. Där grundaren Per Dalecarlius Mårthans alltmer även anlitas som den lokal guiden kring Siljan. Sång, kunskap, upplevelse och humor präglar stunden där vi befinner oss!

Guidar på stigen, på sjön, i bussen eller till bords?  (Dala Stand Up)